Cổng game miễn phí Chơi68.com

Trang ChủHOME Tin TứcNEWS Sự KiệnEVENT Cẩm NangGAME GUIDE Nạp ThẻRECHARGE Hỗ TrợSUPPORT

Danh sách máy chủ

Xem thêm
Giftcode Cộng đồng

Fanpage

Ngụy - Tào Tháo Thục Hán - Lưu Bị Đông Ngô - Tôn Quyền

Sở hữu bách vạn hùng binh, thống trị 1 vùng lảnh thổ rộng lớn dưới trướng có vô số Chiến Tướng dũng mãnh như Trương Liêu, Hứa Chữ, Điển Vi

Screenshot

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot
a